Felelősségvállalási Nyilatkozat és Etikai Kódex

1. Kizárólag olyan megbízásokat fogadunk el, amelyek szakszerű és magas színvonalú ellátásához a szükséges felkészültséggel rendelkezünk.

2. Ügyfeleink számára csak olyan ajánlásokat teszünk, amelyek legjobb tudásunk szerint érdekeiket szolgálják, illetve amelyeket fordított helyzetben magunk is megvalósítanánk. Ügyfeleink számára tett ajánlásaink megvalósítására készséggel vállalkozunk.

3. Kapcsolatainkban az adott szó erejét az írásbeli kötelezettségvállalással egyenértékűnek tekintjük.

4. Ügyfeleinkkel való együttműködésünket mindenkor tiszta és egyértelmű vállalások szabályozzák, melyeket a szerződéses feltételek nyomon követhető módon tükröznek.

5. Világos különbséget teszünk a döntéstámogatás és a szakértői részvétel között. Előbbi esetben megoldási alternatívákat dolgozunk ki, melyeknél a döntés felelőssége ügyfelünkre hárul, míg szakértőként kidolgozott kész megoldásainkért tartalmi felelősséggel is tartozunk.

6. Feladataink ellátása során:

  • teljes diszkréció mellett járunk el, minden tudomásunkra jutott információt szigorú titoktartással kezelünk;
  • alkalmazott módszereinket ügyfeleink számára áttekinthetővé tesszük;
  • arra törekszünk, hogy ügyfeleink mielőbb képessé váljanak az általunk elvégzett feladatok önálló ellátására;
  • szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel, tájékoztatjuk őket minden olyan körülményről, amely az adott feladat elvégzését befolyásolhatja;
  • ügyfeleink érdekeiben konstruktívan együttműködünk az általuk bevont további partnerekkel, ide értve a versenytársainknak tekinthető cégeket is.

7.  Az összeférhetetlenségi szabályokat mindig szigorúan értelmezzük; csak ügyfeleink kifejezett hozzájárulása mellett vállalunk közreműködést olyan esetekben, amikor tárgyilagosságunkat bármi befolyásolhatja, vagy ennek látszata merülhet fel.

8. Szükség esetén feladataink megvalósításba partnereket vonunk be, akik saját szakterületük kiválóságaként járulnak hozzá ügyfeleink igényeinek lehető legmagasabb szintű kielégítéséhez. Ezen partnerek ügyfeleink felé történő ajánlása egyúttal előminősítésünket és erkölcsi kötelezettségvállalásunkat is tartalmazza.

9. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük együttműködésünket azokban az esetekben, ahol kilátástalannak ítéljük meg a megállapodásunkban rögzített eredmény elérését.

10. A vonatkozó törvényi, jogszabályi előírásokat mindenkor betartjuk.

11. Személyes példamutatásunkkal tesszük hitelessé alapértékeinket. Hiszünk abban, hogy így vagyunk képesek környezetünket formálni.

12. Jelen felelősségvállalási nyilatkozatunkat és etikai kódexünket mindenkori szerződéses megállapodásaink részének tekintjük.


Törekszünk arra, hogy weboldalunkon pontos információkat bocsássunk rendelkezésre, nem vállalhatunk azonban felelősséget azon linkeken keresztül elérhető információk érvényességéért, pontosságáért vagy teljességéért, amelyekre honlapunk közvetlenül vagy közvetetten utal.

Honlapunk honlap tartalmát szerzői jogok védik. Másolni, sokszorosítani, rögzíteni vagy utánnyomni csak kifejezett írásbeli engedélyünkkel szabad.

Vissza az oldal tetejére